top of page

Available Online

30 min etätapaaminen

Yhdenvertaisuuslain muutos, yrityksenne DEI-tilanne ja osallistava yhdenvertaisuussuunnittelu

  • 30 minutes
  • Free

Service Description

Kartoitetaan DEI-tilanteenne, käydään läpi tulevat lakimuutokset ja kuinka pääsette mukaan osallistavan yhdenvertaisuussuunnittelun pilottihankkeeseemme. Autamme mielellämme kaikissa DEI-asioissa.


bottom of page